skip to Main Content
Menu
Interpretariat Simultan

INTERPRETARIAT CONSECUTIV

Succesul unei afaceri, negocierile și clădirea unor parteneriate se bazează pe comunicare. Noi te ajutăm să ai alături de tine un interpret profesionist.

Serviciul de interpretariat consecutiv implică prezența unui singur interpret, de cele mai multe ori, și nu necesită echipament special de traducere (cabină de traducere). Interpretul va reda traducerea în pauzele făcute de vorbitor. Așadar, avantajul interpretariatului consecutiv este că asigură o traducere completă a mesajului, întrucât interpretul are timp să redea traducerea. Mai mult, interpretul se concentrează exclusiv pe redarea mesajului. În concluzie, interpretul poate să continue ascultarea vorbitorului și să rețină ce spune acesta simultan cu redarea traducerii.

Pe scurt, avantajele interpretariatului consecutiv:

  • Reducerea costurilor prin prezența unui singur interpret;
  • Optimizarea logisticii, dar și reducerea suplimentară a costurilor, întrucât nu este necesară cabina de traducere;
  • Transmiterea integrală a mesajului și comunicarea directă între interpret și vorbitor.

Dacă mesajul transmis nu este corect sau nu redă atât intenția, cât și, cel mai important, mesajul așa cum a fost el formulat, implicațiile pot fi majore. În discuțiile de afaceri, chiar și cele mai aparent nesemnificative nuanțe de limbaj pot da naștere unor neînțelegeri.

Exemple de proiecte de interpretariat specializat de tip consecutiv: asistarea persoanelor în cadrul unor întâlniri de afaceri, asistarea persoanelor care nu vorbesc limba română în cadrul instituțiilor publice, interpretariat notar – prezența interpretului autorizat în situațiile care implică semnarea unor procuri sau a altor acte la notar, vizite de lucru sau formări profesionale, intepretariat consecutiv pentru evenimente, conferințe.

Back To Top